Åpningstider 2018

04.07.2018 - 26.07.2018

   Onsdag og torsdag 

       kl 15:00 - 19:00


Kontaktinfo

epost: galleri@kallastua.no

Telefon: 930 87 809 


Kallakunst i New York (klikk her for å se hele artikkelen)


Det er spesielt å møte Kallakunst når en kommer til verdensmetropolen New York. Kalla Skrøvseth, bygdekunstneren med vidsyn og skapertrang sterk nok til å «erobre» også den amerikanske metropolen.

 


Som et ledd i forberedelsen til Kalla jubileet planlegger slekt med venner å besøke, også internasjonale destinasjoner der vi tror/vet det finnes Kalla kunst. Stan Trevaskis besøkte ved juletider California der Kalla bodde i en periode fra 1949 uten at han greide å spore opp noe Kallakunst. Han fant derimot historisk avislektyre som dokumenterte Kallas besøk der inklusive den spesielle bakgrunnen for dette besøket.


 

Nå sto New York for tur og der hadde vi informasjon om en spesifik kirke der vi visste det skulle være Kalla kunst, nemlig Nanuet Church. Nanuet er lokalisert nord for Manhatten i Rockland County,  ca 45 minutters kjøretur fra hotellet på Manhatten hvor vi bodde under oppholdet. På forhånd hadde vi jobbet med å spore opp kontakter som kunne åpne kirka for oss. Vi jobbet primært gjennom tre kanaler, slekt i USA, journalist bekjent Per Egil Hegge og selvsagt Google og facebook.

 

Kort oppsummert greide vi å nå tre spor som førte oss til kirken, men endte opp med å etablere endelig dialog med Michael Aquilante (Mike) som var såkalt treasurer for kirken. Mike sin rolle var å skaffe penger eller tjenestegaver til kirken. I USA har, verken kirke eller andre tilsvarende institusjoner, samme statlige finansiering til den daglige drift som det vi har i Norge. Derfor denne viktige funksjonen.

 

Så også med Kalla mosaikken som befinner seg i Nanuet Church, denne ble donert av Leif og Karen Dyvik , sannsynligvis sammen med flere.  Mosaikken er et for Kalla typisk kunstverk - se bildet – Kristusfigur med korset i bakgrunnen. Her realisert i sterke farger men ikke i den for Kalla typiske blåfargen men i en skarp rødfarge. Farger som markerer glød og livslyst. Altertavlen er 3 m høy og inkluderer 30.000 mosaikkbiter med hele 200 fargenyanser. Kunsverket var datert 1965 og ble laget under Kalla sitt opphold i New York i perioden 1964 – 1965.Ved ankomst fikk vi snakket med prest og prestefrue før vi etter hvert fikk møte Mike. Vi fikk omgående tilgang til å se og fotografere Kalla Mosaikken og vi og vårt reisefølge kunne stolt fotografere Kalla kunst i New York. Vi var glade og stolte over, i denne sammenheng, å kunne få fotografert det første kunstverket av Kalla som befinner seg i utlandet. Vi håper å spore opp flere før jubileet slik at vi kan få presentert, i alle fall et utsnitt av Kallas internasjonale kunst under jubileet. Vi etablerte også bekjentskaper som tilsier at vi kanskje kan spore flere kunstverk i New York da vi mener at Kalla arkivet bekrefter det. Det gjelder ett større kunstverk pluss noen mindre i privat eie.

 


Så håper vi at vi i løpet av det nærmeste ett og et halvt år skal kunne oppleve Kalla kunst i Alaska, Hong Kong og Roma. Og kanskje kan det dukke opp noen spor også fra andre destinasjoner i løpet av denne perioden.

 

Trondheim 2.05.2012

Lars Skrøvseth

 

 


Samarbeidspartnere